Slagwerk is prachtwerk

Als warming-up wordt er gestart met
het zogenaamde: " Stoorzender-spel " Hierbij kunnen de kinderen hun eerste energie kwijt en maken ze kennis met het instrumentarium. Daarna wordt de groep verdeeld, waarbij elk groepje een slagwerkstuk krijgt aangeleerd. Ten slotte leren de kinderen nog een lied en als dit gecombineerd wordt met het daarvóór aangeleerde slagwerkstuk, is de workshop pas echt compleet. De kinderen leren iets over de muziekstijl en de daarbij behorende instrumenten. Tevens leren ze dat je via een goede taakverdeling en efficiënte samenwerking tot een positief eindresultaat kunt komen.